NAVI

 

Co to jest Chirurgia Jednego Dnia?

         Jest to zaplanowane wcześniej leczenie zabiegowe z intencją wypisania pacjenta w czasie do 24 godzin od przyjęcia. W  tym  trybie  przeprowadzane są różne,  większe i  mniejsze  operacje.  Każda  z nich  niesie z  sobą  potencjalne  ryzyko powikłań. Dobra kwalifikacja   i przygotowanie pacjenta oraz komfortowe warunki oddziału dziennego zdecydowanie sprzyjają zmniejszeniu ilości tych powikłań. Dlatego od ostatnich dekad ubiegłego stulecia w wielu krajach zachodnich rozwinęły swoją działalność Oddziały Chirurgii Jednego Dnia. Od kilkunastu lat ten kierunek rozwija się także w Polsce. W med.-alko w Koninie Oddział Chirurgii Jednego Dnia funkcjonuje od 2002roku. Nasze mury opuściło wielu pacjentów, którzy są zadowoleni z przeprowadzonych tu zabiegów.

 

Zalety Chirurgii Jednego Dnia

Główne korzyści wykonywania zabiegów chirurgicznych w ramach Chirurgii Jednego Dnia polegają na skróceniu czasu oczekiwania na zabieg, zmniejszeniu ryzyka zakażeń i stresu oraz skróceniu pobytu w szpitalu, ponieważ pacjent przebywa na oddziale w komfortowych warunkach nie dłużej niż 24 godziny oraz na umożliwieniu przeprowadzenia większej ilości zabiegów. Powstanie Oddziału Chirurgii Jednego Dnia jest ściśle związane ze wzrostem wiedzy i świadomości społecznej w zakresie zdrowia i choroby oraz ze zmianą oczekiwań pacjenta. Aktualnie wielu pacjentów wykazuje niechęć do przedłużonych okresów przebywania poza domem, a także pragnie skrócenia okresu nieobecności w pracy.


Realizujemy zabiegi w ramach NFZ (okulistyka oraz od listopada 2018 r. chirurgia ogólna) i odpłatnie wg cennika z wystawieniem faktury.


Za usługi odpłatne najlepiej wykonac przelew 2-3 dni przed zabiegiem na konto niżej wskazane. Dowód wpłaty należy zabrać ze sobą w dniu zabiegu. Możliwa także wpłata gotówki na miejscu.

Dane do przelewu:
ZOZ i MP "Med-alko" Sp. z o.o. 62-510 Konin ul. Gajowa 7
nr konta 68 1050 1520 1000 0090 7933 3366


w tytule przelewu proszę podać:
imię i nazwisko pacjenta, datę zabiegu oraz imię i nazwisko lekarza wykonującego zabieg.Rodzaj zabiegów wykonywanych w ramach Chirurgii Jednego Dnia

Szpitalny Oddział, przy ul. Gajowej 7 wykonuje procedury z zakresu: okulistyki, chirurgii dziecięcej, laryngologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i urologii w warunkach bardzo korzystnych, zbliżonych do środowiska domowego.
Oferujemy 1, 2  i 3 osobowe klimatyzowane pokoje z odbiornikami TV.
W systemie jednodniowym można będzie poddać się następującym zabiegom:

Chirurgia

 • z zakresu szeroko pojętej dermatochirurgii tj. usuwanie powierzchownych zmian na skórze i w tkance podskórnej (kaszaki, włókniaki, tłuszczaki, odciski, znamiona barwnikowe), sposobem chirurgicznego wycięcia lub wymrażania przy użyciu aparatu kriochirurgicznego. Ta ostatnia metoda jest właściwie bezbolesna i powoduje powstanie estetycznej blizny.
 • operacje przepuklin (zgodnie ze standardami zalecanymi przez Polski Klub Przepuklinowy).
 • operacje żylaków odbytu
 • operacje żylaków kończyn dolnych
 • operacje guzków sutka

Zabiegi wykonują lekarze specjaliści:

lek.. Przemysław Nowicki - specjalista chirurg

lek. Arkadiusz Radziszewski - specjalista chirurg

lek. Sebastian Wojnowski - specjalista chirurg

lek. Daniel Prośniewski - specjalista chirurg

Chirurgia dziecięca

Operacje stulejek, plastyki wędzidełka (napletka, wargi), wodniaka jąder, przepuklin (pępkowych, pachwinowych), usunięcia materiałów zespalających, a także drobne zabiegi zmian skórnych. Zabiegi w znieczuleniu miejscowym i/lub ogólnym według wskazań medycznych.

Po zakwalifikowaniu dziecka do operacji w znieczuleniu ogólnym, chirurg dziecięcy umawia pacjenta na kwalifikację anestezjologiczną.

Operacje z zakresu chirurgii dziecięcej przeprowadza lek. Krzysztof Przybylski    Telefon: 663 667 131

Laryngologia

 • usuwanie migdałków podniebiennych
 •  konchoplastyka
 • usuwanie migdałka gardłowego tzw. trzeciaka

Zabiegi wykonuje:

lek. Tomasz Pychyński - specjalista laryngolog

Flebologia

Leczenie chorób żył, wewnątrznaczyniowe usuwanie żylaków przy użyciu:

 • fal radiowych (RF) -wewnątrzżylna termoablacja - VENEFIT-VNUS  Closure Fast
 • lasera - wewnątrzżylna termoablacja laserowa o długości fali 1470 (Endovenous Laser Therapy - EVLT)
 • sklerozantu - obliteracja żylaków i niewydolnych żył (piankowa i płynowa)
 • miniflebektomii - usuwanie żylaków metodą minimalnych nacięć skóry.

Metody te pozwalają na skuteczne leczenie żylaków kończyn dolnych, są małoinwazyjne, nie wymagają narkozy ani blokady, zapewniają estetykę i szybki powrót do codziennej aktywności - zaraz po zabiegu pacjent może chodzić.

Wymienione zabiegi przeprowadza:

lek. Waldemar Hempowicz - kontakt 601 147 616Ortopedia

 • usuwanie materiału zespalającego (płytki, śruby)
 • usuwanie niektórych przyczyn zespołów bólowych w obrębie kończyn górnych i dolnych

 

Zabiegi wykonują:

lek. Jarosław Lubiatowski - specjalista ortopeda

lek. Witold  Lubiatowski - specjalista ortopeda

lek. Grzegorz Schmidt - specjalista ortopeda

 


Urologia

m.in. operacje stulejki, wędzidełka, cystoskopię i inne.


Zabiegi wykonuje:

lek. Maciej Piwoński - specjalista urolog
 


Okulistyka

Zabiegi w ramach ubezpieczenia w NFZ. (Istnieje, także możliwość wykonania operacji odpłatnych).

 • zabiegi usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem sztucznej zwijalnej soczewki.

 

Operacje zaćmy przeprowadzają specjaliści chorob oczu:

lek. Elżbieta Marciniak

lek. Piotr Przygoda

     Operacje wykonywane są po kwalifikacji i przygotowaniu pacjenta. Znieczulenie miejscowe w postaci kropli do oczu. Pobyt na oddziale ogranicza się  do kilku godzin. Opiekę na ogólnym stanem zdrowia pacjentów podczas zabiegów sprawują anestezjolodzy: lek. Marian Górnicki, lek. Maciej Rymarowicz i lek. Tadeusz Małas.

W ramach okulistyki przeprowadzane są także:

 • operacje korygujące powieki i zmiany na powiekach,
 • operacje zmian nowotworowych aparatu ochronnego oka,
 • operacje skrzydlików i innych zmian powiek.

Wymienione zabiegi wykonuje specjalista chorób oczu: lek. Piotr Drela


Porty naczyniowe

 • Implantowane onkologicznym pacjentom do podawania chemioterapii do żył centralnych, chronią żyły obwodowe kończyn górnych przed powikłaniami związanymi z podawaniem do nich chemioterapii.
 • Implantacje portów naczyniowych przeprowadza lekarz Tadeusz Małas - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej.

   


  Dobór i przygotowanie pacjentów do leczenia w Oddziale Chirurgii Jednego Dnia

  W ramach Chirurgii Jednego Dnia operowani są pacjenci w sposób planowy tzn. wcześniej zakwalifikowani i przygotowani do operacji w tym trybie. Każdy pacjent kwalifikowany jest indywidualnie do odpowiedniej metody operacji i znieczulenia oraz pod kątem zminimalizowania dodatkowego ryzyka wynikającego z chorób współistniejacych i przyjmowanych leków.

W operacjach uczestniczą specjaliści anestezjolodzy:

 • lek. Wojciech Oleszak
 • lek. Tadeusz Małas

którzy kwalifikują pacjentów pod kątem znieczulenia. Konsultacje anestezjologiczne odbywają się w Przychodni Med-alko przy ul. Przyjaźni 3. W zespołach operacyjnych pracują doświadczone pielęgniarki anestezjologiczne, operacyjne i okulistyczne.

Ze strony pacjenta zakwalifikowanego do zabiegu w trybie jednodniowym muszą być spełnione warunki:

- pacjent musi posiadać telefon,

- pacjent po zabiegu nie może zostać sam w domu,

- zapewniona opieka innej osoby dorosłej podczas powrotu do domu i w domu.

 

z Medalko współpracują lekarze laryngolodzy :


Dr n. med. Krzysztof Gajewski
Lek. Grzegorz Makarowicz,


którzy  przeprowadzają m. in. operacje migdałków metodą koblacji

( więcej informacji na ten temat u wymienionych lekarzy ).
Standardy Oddziałów Chirurgii Jednego Dnia

Szpitalny Oddział "Chirurgii Jednego Dnia" spełnia wymagane dla tego typu placówek standardy.
W swej strukturze posiada:

 

 • salę operacyjną z pełnym wyposażeniem
 • pokój przygotowawczy i pokój wybudzeń
 • punkt pielęgniarski
 • sale chorych 1, 2 i 3 osobowe z telefonem i TV
 • pomieszczenie do przygotowania instrumentarium i materiałów operacyjnych
 • sterylizatornię wyposażoną w autoklaw
 • gabinet lekarski i pokój badań
 • sanitariaty
 • brudownik


 

DLA PACJENTA:

Do pobrania ankieta kwalifikacji anestezjologicznej z która mogą Państwo się zapoznać oraz wypełnić w domu, już przed wizytą u anestezjologa. Zamieszczone poniżej są dwie wersje ankiet; dla dzieci oraz dla dorosłych.