Aktualności - Dokumentacja medyczna - dlaczego taka ważna? - MED-ALKO Sp. Z o.o.
NAVI

Dokumentacja medyczna - dlaczego taka ważna?

Data informacji: 30.05.2017 13:38
 Podmiot, który udziela nam świadczeń zdrowotnych ma obowiązek prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić należytą ochronę danych medycznych. 
 

 

Na gruncie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, która dotyczy jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Dane podane przez pacjenta chronione są zarówno przepisami przewidzianymi przez wspomnianą ustawę, jak i przepisami odrębnymi – między innymi ustawą o ochronie danych osobowych.
Każdy kto jest poddawany opiece lekarskiej, a ma ukończone 16 lat, ma dostęp do informacji o swoim  stanie zdrowie. Dane na temat choroby osób małoletnich przekazywane są prawnym opiekunom lub przedstawicielowi urzędowemu.
Pacjent musi wyrazić zgodę na informowanie innych osób o jego stanie zdrowia, może też z takiego prawa nie skorzystać. Oznacza to, że wbrew panującej powszechnie opinii, lekarz ma zakaz udzielenia informacji o pacjencie nawet osobie najbliższej, w tym rodzinie.

Szpital czy przychodnia ma obowiązek przed rozpoczęciem leczenia ambulatoryjnego lub hospitalizacji spytać pacjenta, czy upoważnia jakieś osoby do pozyskiwania informacji na swój temat. Pacjent może wskazać dowolną liczbę osób, bez względu na łączący go z nimi stan cywilny czy stopień pokrewieństwa. Jeśli więc pacjent wskaże żonę lub męża jako uprawnionego, to wyłącznie tej osobie lekarz przekaże informację o stanie zdrowia.  

Wiecej informacji :

https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/prawo-do-dokumentacji-medycznej/


Poproś o druk upoważnienia pracownika placówki medycznej, wypełnij go, by dołączyć do Twojej dokumentacji medycznej.
Oświadczenie_o_upoważnieniu
Typ: dotx Rozmiar: 0.02 Mb