NAVI

ODROCZENIE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH I BILANSÓW ZDROWIA

Data informacji: 23.03.2020 08:30
 Według oświadczenia z dnia 20.03.2020r. ogłoszonego przez GIS i konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii szczepienia ochronne u wszystkich dzieci są odroczone do 18 .04.2020r.
 
Według opinii konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii bilanse dzieci zdrowych również zostają odroczone do 18.04.2020r.