NAVI

MEDYCYNA PRACY

Data informacji: 01.04.2020 11:09
 
Informujemy Pracodawców, że od 01.04.2020 roku wykonujemy badania z zakresu Medycyny Pracy.
Zapraszamy na badania:
- wstępne
- kontrolne

Zawieszony został obowiązek przeprowadzania badań okresowych.


Warunek wykonania badań: podpisana z ZOZ i MP "MED-ALKO" Sp. z o.o. umowa  na wykonywanie badań z zakresu Medycyny Pracy oraz telefoniczne umówienie pracownika na dany dzień i godzinę. Przychodnia ul. Gajowa 7 - nr tel 63 2407910. Pacjent przychodząc na badania z Medycyny Pracy powinien być zdrowy oraz zaopatrzony w maseczkę i rękawice.