NAVI

Formularz kontaktowy

Możesz skontaktować się z MED-ALKO poprzez poniższy formularz kontaktowy. Odpowiedź otrzymają Państwo na podany adres e-mail.


Kontakt


Telefon, adres pocztowy

*Proszę sprawdzić poprawność adresu email    * Przepisz kod z obrazka
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy „Med-alko” Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Gajowa 7.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@medalko.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu, by udzielić odpowiedzi na przesłane pytania za pomocą formularza kontaktowego.                                                                4) Podstawa prawna - realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w postaci komunikacji z żytkownikiem strony www. -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (RODO), a w razie pojawienia się w formularzu zapytania zawierającego dane medyczne - art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,
6) Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres 2 lat.
7) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.