Medycyna Pracy - MED-ALKO Sp. Z o.o.
NAVI

Medycyna Pracy - Konin ul. Przyjaźni 3

Telefon kontaktowy do rejestracji Medycyny Pracy 63 240 79 10

MED-ALKO Sp. z o.o.  udziela świadczeń w zakresie badań profilaktycznych medycyny pracy, zarówno dla pracowników indywidualnych, jak i dla zakładów pracy na podstawie zawieranych umów.

Z zakresu Medycyny Pracy oferujemy:


badania profilaktyczne:

 •  wstępne
 •  okresowe
 •  kontrolne (po co najmniej 30 dniach nieobecności w pracy spowodowanej chorobą)
 •  końcowe
 •  badania kierowców


badania z zakresu diagnostyki:

 • badania laboratoryjne
 • audiogram
 • spirometria
 • EKG spoczynkowe
 • RTG

konsultacje specjalistyczne:

 •  okulistyczna
 •  laryngologiczna
 •  neurologiczna


Oferujemy też kompleksową opiekę profilaktyczną nad załogami zakładów pracy i firm:

 • realizujemy szczepienia ochronne przeciwko grypie, WZW typu B, tężcowi, kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i inne,
 • prowadzimy programy profilaktyczne w zakresie prewencji raka piersi, prostaty, chorób układu krążenia i raka płuc,
 • przeprowadzamy także badania densytometryczne i mammograficzne,
 • wykonujemy badania RTG i USG,
 • wykonujemy zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne.