Ochrona danych osobowych - MED-ALKO Sp. Z o.o.
NAVI

Informacje Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z korzystaniem z naszych usług, Prosimy Cię o przeczytanie niniejszej treści, nie zajmie to więcej niż kilka minut. 

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,
Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami zgodznie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych określane popularnie jako RODO.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Taką informacją jest np. imię i nazwisko, nr PESEL,dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, itd. Dane kategoryzujemy dzieląc je na dane osobowe i dane osobowe szczególnej kategorii.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

    1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.


    2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twoich danych nie ma dostępu nieuprawniona osoba), wykonanie usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora Med-Alko Sp. Z o.o.


    3. Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi dostarczają Ci podmioty trzecie (czyli Zaufani Partnerzy, o których mowa poniżej) oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię formę usługi lub wykonać ją, musimy mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.
 

Informacje Administratora dla poszczególnych interesantów:Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania w celach świadczenia dla Państwa wszelkich usług  Med-Alko Sp. z o.o.

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

MED-ALKO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
z siedzibą w Koninie. Adres - ul. Gajowa 8, 62-510  Konin nr tel. 63 240 79 20 .

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@medalko.pl,  nr tel. 882 106 073